Bệnh Nghề Nghiệp
And Now a Word from Our Sponsor (2013)

Lượt xem: 551
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Zack Bernbaum
Diễn viên: Bruce Greenwood, Parker Posey, Callum Blue, Allie MacDonald
Kịch bản: Michael Hamilton-Wright
Năm sản xuất: 2013
Thời gian: 1 h 27 min
Đánh giá: 4.3/10 (theo IMDb)
And Now a Word from Our Sponsor (2013)

And Now a Word from Our Sponsor (2013)

Nội dung:
Một giám đốc điều hành một công ty quảng cáo tỉnh dậy trong một bệnh viện luôn miệng nói những câu khẩu hiệu quảng cáo…


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,