Người Đàn Ông Đi Giày Đỏ
The Man with One Red Shoe (1985)

Lượt xem: 412
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Stan Dragoti
Diễn viên: Tom Hanks, Lori Singer, Dabney Coleman, Charles Durning
Kịch bản: Francis Veber, Yves Robert
Năm sản xuất: 1985
Thời gian: 1 h 32 min
Đánh giá: 5.4/10 (theo IMDb)
The Man with One Red Shoe (1985)

The Man with One Red Shoe (1985)

Nội dung:
Một người đàn ông được chọn một cách ngẫu nhiên trong đám đông trở thành mục tiêu giám sát và theo đuổi của CIA.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,