Windows 8.1 RTM
MSDN/ Technet

Lượt xem: 4 656
Windows 8.1 RTM
MSDN/ Technet
, 5.0 out of 5 based on 3 ratings
GD Star Rating
loading...
Windows 8.1 RTM

Windows 8.1 RTM

Windows 8.1 RTM
Windows 8.1 N (multiple editions) (x86) – DVD (English)
Windows 8.1 N (multiple editions) (x64) – DVD (English)
Windows 8.1 (multiple editions) (x86) – DVD (English)
Windows 8.1 (multiple editions) (x64) – DVD (English)

Giới thiệu:
Windows 8.1 không phải là một hệ điều hành mới toanh mà nó là một bản cập nhật, vá lỗi, bổ sung tính năng như Service Pack của các phiên bản Windows trước đây. Trong phiên bản này, một số tính năng quan trọng đã được bổ sung, trải nghiệm Windows 8 với giao diện Modern UI đã được cải thiện đáng kể, dễ làm quen, dễ thao tác và tùy biến thoải mái hơn.

Windows 8.1 N (multiple editions) (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_n_x86_dvd_2707895.iso
Languages: English
SHA1: 76A587D6B5C7939FE72878253DAE50FEC698D2A9

Windows 8.1 N (multiple editions) (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_n_x64_dvd_2707896.iso
Languages: English
SHA1: C1E1A2BA32598BBA3EE21A28AC4144462CBFF3D7

Windows 8.1 (multiple editions) (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_x86_dvd_2707392.iso
Languages: English
SHA1: 802CFCD3A411D99C097EA7E747F0B6697F9BDAC4

Windows 8.1 (multiple editions) (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_x64_dvd_2707217.iso
Languages: English
SHA1: BC2F7FF5C91C9F0F8676E39E703085C65072139B


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về