Nhà Chứa Bốn Mùa
The Seasoning House (2012)

Lượt xem: 2 629
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Paul Hyett
Diễn viên: Rosie Day, Sean Pertwee, Kevin Howarth, Anna Walton
Kịch bản: Paul Hyett, Conal Palmer
Năm sản xuất: 2012
Thời gian: 1 h 30 min
Đánh giá: 6.5/10 (theo IMDb)
The Seasoning House (2012)

The Seasoning House (2012)

Nội dung:
The Seasoning House – Nhà Chứa Bốn Mùa, nơi những cô gái bị bắt và đem đến để làm gái điếm cho quân đội và người dân xung quanh. Trong số đó có Angel, một người câm điếc và được ông chủ để mắt đến nên không phải phục vụ khách. Thay vì vậy cô chịu trách nhiệm trông coi căn nhà và chuẩn bị trước cho những cô gái ở đó khi khách đến. Rồi một ngày, chính những tên giết gia đình cô xuất hiện tại đây…


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về