Thanh Trừng Tội Ác
Pseudo (2012)

Lượt xem: 651
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Gursimran Dhillon
Diễn viên: Naresh Kumar, TayShawn Prinse, Manwinder Gill, Paul Grewal
Kịch bản: Gursimran Dhillon, Colin Drake
Năm sản xuất: 2012
Thời gian: N/A
Đánh giá: 6.5/10 (theo IMDb)
Pseudo (2012)

Pseudo (2012)

Nội dung:
Khi mà thành phố bị những tệ nạn Ma túy Mại dâm hoành hành.Những người đượng chức đã tổ chức những đơt truy quét và ngăn chãn bằng những biện phá hữu hiệu.
Một thám tử với phương pháp vấn đề gia nhập nhóm của bạn bè để lấy xuống buôn bán ma túy, những người kiểm soát thành phố của mình.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về