Liveshow Băng Tâm:
Cô Thắm Về Làng (Asia – 2013)

Lượt xem: 3 418
GD Star Rating
loading...
LiveShow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (2013)

LiveShow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (2013)

Chỉ đạo sản xuất: Thy Vân
Sản xuất: Trúc Hồ
Thiết kế sân khấu & ánh sáng: Minh Nguyễn
Đạo diễn: Lê Trung Cang
Trang điểm: Duy Lý

Khách mời đặc biệt:
- Đan Nguyên
- Đặng Thế Luân
- Đoàn Phi
- Tường Nguyên
- Tường Khuê
- Huỳnh Phi Tiễn

Live Show Bang Tam (2013)

Live Show Bang Tam (2013)

Nội dung:
1. Thương Hoài Ngàn Năm – Băng Tâm
2. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau – Băng Tâm, Đan Nguyên
3. Sầu Lẻ Bóng – Băng Tâm
4. Tình Nghỉa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi – Băng Tâm, Đặng Thế Luân
5. Nếu Hai Đứa Mình – Băng Tâm, Tường Nguyên
6. Ngày Xưa Anh Nói – Băng Tâm
7. Tình Nhỏ Mau Quên – Băng Tâm, Tường Khuê
8. Nếu Ta Đừng Quen Nhau – Băng Tâm
9. Phút Cuối – Băng Tâm, Huỳnh Phi Tiễn
10. Trộm Nhìn Nhau – Băng Tâm, Đặng Thế Luân
11. Ai Cho Tôi Tình Yêu – Băng Tâm
12. Anh Cứ Hẹn – Băng Tâm
13. Nối Lại Tình Xưa – Băng Tâm, Đan Nguyên
14. Cô Thắm Về Làng – Băng Tâm, Đoàn Phi


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về