Di Chiếu Công Triều
Relic Of An Emissary (2011) (TVB 30 Tập)

Lượt xem: 1 171
GD Star Rating
loading...

Relic Of An Emissary (2011)

Tên tiếng Hoa: 洪武三十二
Giám Chế: Huỳnh Vỹ Thanh (gc phim Cảnh sát mới ra trường, Học Cảnh Truy Kích)
Quốc gia: HongKong.
Nhà sản xuất: TVB.
Năm sản xuất: 2011.
Diễn viên:
Mã Đức Chung – Yến vương Chu Đệ
Tạ Thiên Hoa – Ngạo Tiếu Phong
Trần Kiện Phong – Mã Tam Bảo
Từ Tử San – Trầm Thiên Tam / Vương Sở Sở
Giang Nhược Lâm – Vĩnh Dương công chúa
Trần Sơn Thông – Kiến Văn đế Chu Doãn Văn

Giới Thiệu:
Lịch sử về Hồng Vũ năm 32 là năm Minh Thành Tổ Chu Đệ (Joe) lên làm vua, truớc đó Hồng Vũ năm 31 là Chu Nguyên Chương, chết để ngôi lại cho ciháu là Chu Doãn Văn, kô nhường ngôi cho con. Chu Đệ là con thứ 4, kô phục đứa cháu, nên âm mưu xoán ngôi. Nội chiến kéo dài 3 năm thì Chu Đệ chiến thắng. Trong số cận tướng của Chu Đệ, có Mã Tam Hòa. Là một cậu bé thông minh hiếu học, Tam Hòa được nạp vào dinh Chu Đệ và năm 13 tuổi được thiến để thành thái giám, tham gia mọi thăng trầm trong sự nghiệp quân sự rồi chính trị của Chu Đệ. Sử sách Trung Hoa gọi ông là “Tam bảo Thái giám”, tên Trịnh Hòa là do Minh Thành tổ đặt cho…


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về