Live Concert Đặng Thế Luân, Băng Tâm Đêm Tâm Sự

Lượt xem: 1 514
GD Star Rating
loading...

Live Concert Đặng Thế Luân, Băng Tâm
Đêm Tâm Sự

1. Lá thư trần thế Nhạc: Hoài Linh Ca sỹ: Băng Tâm Đặng Thế Luân
2. Tâm sự với anh Ca sỹ: Băng Tâm
3. Gặp lại cố nhân Ca sỹ: Đặng Thế Luân
4. Chuyến xe lam chiều Nhạc: Vinh Sử Ca sỹ: Băng Tâm Đặng Thế Luân
5. Em còn tuổi 15 Nhạc Song Ngọc Ca sỹ: Đặng Thế Luân
6. Ơn nghĩa sinh thành Nhạc: Dương Thiệu Tước Ca sỹ: Băng Tâm Đặng Thế Luân
7. Nó và tôi Ca sỹ: Đặng Thế Luân
8. Tạ từ trong đêm Nhạc Phẩm: Trần Thiện Thanh Ca sỹ: Đặng Thế Luân
9. Một chuyến xe hoa Nhạc Phẩm: Minh Kỳ Ca sỹ: Băng Tâm
10. Bóng hình năm xưa Nhạc Phẩm: Trúc Giang Ca sỹ: Băng Tâm
11. Đừng nói xa nhau Ca sỹ: Băng Tâm Đặng Thế Luân


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về