Duyên Kiếp
Ngọc Huyền,Đặng Thế Luân (2011)

Lượt xem: 945
GD Star Rating
loading...

Duyên Kiếp : Ngọc Huyền,Đặng Thế Luân

Phát Hành : Trung Tâm Asia.
Đạo Diễn : Xuân Phước.
Thực Hiện Chương Trình : Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về