Hội Hồng Hoa
The Legend Of The Books And Swords (TVB 1987) (28 Tập)

Lượt xem: 786
GD Star Rating
loading...

The Legend Of The Books And Swords (TVB 1987) (28 Tập)

Tên tiếng Anh: The Legend Of The Books And Swords
Tên tiếng Hoa: 書劍恩仇錄
Tên gốc: Thư Kiếm Ân Cừu Lục
Số tập: 28
Ngày phát sóng trên TVB: 19/10/1987
Năm phát hành ở VN: 2002
Giám chế: Lý Thiêm Thắng

Diễn viên:
Bành Văn Kiên vai Trần Gia Lạc
Nhậm Đạt Hoa vai Càn Long
Thạch Tú vai Văn Thái Lai
Ngô Khải Hoa vai Dư Ngư Đồng
Lương Bội Linh vai Hương Hương Công Chúa
Lê Mỹ Nhàn vai Lý Nguyên Chỉ
Trần Mẫn Nhi vai Lạc Băng
Thích Mỹ Trân
La Huệ Quyên vai Hoắc Thanh Đồng
Thương Thiên Nga vai Chung Cầm
Nhạc Hoa vai Trương Triệu Trọng
Liêu Khải Trí
La Lạc Lâm
Lê Diệu Tường
Ngãi Uy
Lưu Triệu Minh
Quan Hải Sơn
Hứa Thiệu Hùng
Trương Vệ Kiện

Tóm tắt nội dung:
Vào thời nhà Thanh, Thế lực Phản Thanh Phục Minh mạnh nhất thời bấy giờ phải nói đến Hồng Hoa Hội. Vì . Tổng Đà chủ của Hội Hồng Hoa Dư Vạn Đình lén vào cấm cung tiết lộ thân thế người Hán cho Càn Long biết. Càn Long lập tức giết Dư Vạn Đình đề bịt đầu mối.
Con nuôi của Dư Vạn Đình là Gia Lạc – em trai của Càn Long tiếp nhiệm làm Tổng Đà chủ Hội Hồng Hoa, thừa kế phản Thanh đại nghiệp.Nhân dịp Càn Long xuất du Giang Nam, 14 Đà Chủ của Hồng Hoa Hợi đã lợi dụng sắc đẹp của Ngọc Như Ý dụ Càn Long lên Lục Hòa Thập buộc Càn Long phải hợp tác với Hội Hồng Hoa lật đổ nhà Thanh.
Gia Lạc ở Hồi Cương quen biết được Hương Hương công chúa. Càn Long vì mê sắc đẹp của Hương Hương đã sai người bắt Hương Hương đưa vào Cung. Cuối cùng Càn Long vì bị Thái Hậu bức ép đã phản lại lời hứa thiết yến Ung Hòa Cung quyết bắt trọn lưới thủ lĩnh của Hồng Hoa Hội


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về