Thần Quyền Vô Địch
The Kung Fu Master (TVB 2000) (20 Tập)

Lượt xem: 1 231
Thần Quyền Vô Địch
The Kung Fu Master (TVB 2000) (20 Tập)
, 4.0 out of 5 based on 3 ratings
GD Star Rating
loading...

Thần Quyền Vô Địch (2000)

Tên tiếng Anh: The Kung Fu Master
Tên tiếng Hoa: 京城教一
Tên gốc: Kinh Thành Giáo Nhất
Ngày phát sóng trên TVB: 02/10/2000
Năm phát hành tại VN: 2000
Số tập: 20
Giám chế: Trương Càn Văn

Diễn viên:

Nguyên Hoa – Đàm Thiên
Quan Hải Sơn – Đàm sư phụ
Uyển Quỳnh Đan – Chung Chấn Đông
Lương Tranh – Chung Chấn Nam
Quách Chính Hồng – Ngao Phi
Ngụy Tuấn Kiệt – Mã Bất Bình
Đường Văn Long – Sách La Hỷ
Thái Tử Kiện – Hoàng thượng
Lưu Gia Huy – Chung sư phụ
Giang Hán
La Lan
Tăng Kiện Minh
Thái Quốc Khánh
Lý Hải Sinh
Lý Long Cơ
Lý Gia Đỉnh
Dư Mộ Liên

Tóm tắt nội dung:

Trong cuộc tỉ thí võ công giữa Ngạo Phi – đại diện cho người Mãn và Đàm Thiên – đại diện cho người Hán. Do bị ám sát nên Đàm Thiên đành thất thủ, từ đó sinh ra bi quan, chán nản…
Mặt khác, Chung Chấn Nam vỉ yêu Ngạo Phi mà trở mặt đoạn tuyệt với cha mình, đồng thời giúp Ngạo Phi khuấy động giang hồ. Cuối cùng, khi sự việc bại lộ, Ngạo Phi lại nhẫn tâm hạ độc thủ với Chấn Nam…


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về


Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập1) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập2) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập3) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập4) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập5) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập6) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập7) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập8) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập9) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập10) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập11) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập12) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập13) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập14) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập15) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập16) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập17) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập18) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập19) (FFVN Lồng Tiếng)
Thần Quyền Vô Địch: The Kung Fu Master (TVB 2000) (Tập20 End) (FFVN Lồng Tiếng)