Kế Hoạch Của Jackie
Jackie Brown (1997)

Lượt xem: 568
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Quentin Tarantino
Thể loại: Crime, Drama, Thriller
Diễn viên: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda
Kịch bản: Quentin Tarantino (written for the screen by), Elmore Leonard (novel)
Năm sản xuất: 1997
Thời gian: 154 min
Đánh giá: 7.5/10 (theo IMDb)
Quốc gia: USA
Ngôn ngữ: English

Kế Hoạch Của Jackie : Jackie Brown (1997)

Giới Thiệu:
Stewardess Jackie Brown trở thành nhân vật trung tâm của một âm mưu có dính dáng đến một điệp viên ATF, những cánh tay của bọn buôn lậu và một người bảo lãnh cho những người nô lệ cho ta biết được cuối cùng ai đang đùa cợt với ai.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về