Mái Ấm Gia Đình
Come Home Love (2012) (360 Tập)

Lượt xem: 3 094
Mái Ấm Gia Đình
Come Home Love (2012) (360 Tập)
, 5.0 out of 5 based on 1 rating
GD Star Rating
loading...

Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)

Đạo Diễn:Từ Ngộ An .
Diễn Viên:Chu Tuệ Mẫn, Dư Tử Minh, Hoàng Tử Hùng, La Thiên Vũ, Lâm Sư Kiệt,

Giới Thiệu:
Một nhân viên đã nghỉ hưu của Cục HK Correctional Dịch vụ, di chuyển trở lại sống với con trai của mình sau khi nghỉ hưu. MA FU xử lý và kỷ luật tất cả mọi người trong gia đình của mình như thể họ là người phạm tội ông làm việc trong công việc của mình. Con trai út của ông CHONG MA (Chris Lai) cảm thấy như hes ở trong tù khi ông về nhà, và cha của ông thậm chí còn thường xuyên tham gia công việc của mình như vấn pháp lý. Người cha và con trai có được vào tranh chấp mỗi ngày và anh trai MA Keung (Tsui Wing) và vợ của ông LO LAI SEUNG (Yvonne Lâm) thường bị mắc kẹt ở giữa và phải giải quyết các tranh chấp. Cặp đôi này cũng giữ trách nhiệm nặng nề nuôi dạy con cái của họ. Ba thế hệ trong gia đình MA sống cùng nhau và gặp phải tình huống khác nhau, kinh nghiệm và hệ thống các giá trị.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về


Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 1-12)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 13-40)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 41-48)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 49-60)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 61-68)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 69-76)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 77)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 78)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 79-84)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 85-88)
http://www.fshare.vn/file/T6KK5WRH4T/ (Tập 89)

http://www.fshare.vn/file/TTX85VDW8T/(Tập 90)
http://www.fshare.vn/file/TJ6Z31Q07T/(Tập 91)
http://www.fshare.vn/file/T571JHTK3T/(Tập 92)
http://www.fshare.vn/file/TFY1PASKFT/(Tập 93)

http://www.fshare.vn/file/T9QHBK78MT/(Tập 94)
http://www.fshare.vn/file/TXSK7D7MZT/(Tập 95)
http://www.fshare.vn/file/THSP5N9M9T/(Tập 96)

Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 97-104)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 105-108)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 109-116)
Mái Ấm Gia Đình : Come Home Love (2012)(Lồng Tiếng) (Tập 109-116)

http://www.fshare.vn/file/TZ03J8XN6T(Tập 117)
http://www.fshare.vn/file/TJ9KYJ8ZRT(Tập 118)

http://www.fshare.vn/file/TXMAZN3GZT(Tập 119)
http://www.fshare.vn/file/TQ4D6JB2BT(Tập 120)
http://www.fshare.vn/file/MUDQGHVL1U(Tập 121)
http://www.fshare.vn/file/N8QV9TLYWK(Tập 122)
http://www.fshare.vn/file/7X1UB0VFQW(Tập 123)
http://www.fshare.vn/file/QVDHSEKLNG(Tập 124)
http://www.fshare.vn/file/TYPRPCHPNT/(Tập 125)
http://www.fshare.vn/file/T1WR7QYAPT/(Tập 126)
http://www.fshare.vn/file/TST8MVYCZT/(Tập 127)
http://www.fshare.vn/file/TQ7S08SM0T/(Tập 128)
http://www.fshare.vn/file/TN6QJZ2HST(Tập 129)
http://www.fshare.vn/file/TZCJ2778WT(Tập 130)
http://www.fshare.vn/file/T399CBYQ0T(Tập 131)
http://www.fshare.vn/file/TQ6G8TMRST(Tập 132)
http://www.fshare.vn/file/0086A4ZOLO(Tập 133)
http://www.fshare.vn/file/CMMJPGHE9F(Tập 134)
http://www.fshare.vn/file/LTIOHZE7LF(Tập 135)
http://www.fshare.vn/file/0K06BIHPU1(Tập 136)
http://www.fshare.vn/file/2MOUPCLF5W(Tập 137)
http://www.fshare.vn/file/CYIKZZQHQG(Tập 138)
http://www.fshare.vn/file/0DSUDPHKEJ(Tập 139)
http://www.fshare.vn/file/AHN931WMRZ(Tập 140)
http://www.fshare.vn/file/LY7U2KEVVG(Tập 141)
http://www.fshare.vn/file/8HW1301F3F(Tập 142)
http://www.fshare.vn/file/8HW1301F3F(Tập 143)
http://www.fshare.vn/file/DVTZ7X4X5Z(Tập 144)
http://www.fshare.vn/file/BFJGXPICLN(Tập 145)
http://www.fshare.vn/file/PT6JF971OZ(Tập 146)
http://www.fshare.vn/file/6CNTLPKZPO(Tập 147)
http://www.fshare.vn/file/2S8IRTJ7QD(Tập 148)
http://www.fshare.vn/file/T1X7HW46FT(Tập 149)
http://www.fshare.vn/file/T6A4T0ZTFT(Tập 150)
http://www.fshare.vn/file/TTQA8PFYKT(Tập 151)
http://www.fshare.vn/file/T6KJW4XS1T(Tập 152)
http://www.fshare.vn/file/TG6NVWY7DT(Tập 153)
http://www.fshare.vn/file/T42CAQNPNT(Tập 154)
http://www.fshare.vn/file/T91QBYM99T(Tập 155)
http://www.fshare.vn/file/T3214AYSTT(Tập 156)
http://www.fshare.vn/file/TQV5JZP71T/(Tập 157)
http://www.fshare.vn/file/T3966TX1FT/(Tập 158)
http://www.fshare.vn/file/TYC89VPH0T/(Tập 159)
http://www.fshare.vn/file/T2V84ZKAST/(Tập 160)
http://www.fshare.vn/file/THKTFNVGFT(Tập 161)
http://www.fshare.vn/file/T407YJX3PT(Tập 162)
http://www.fshare.vn/file/TYRHT7PWDT(Tập 163)
http://www.fshare.vn/file/TMM1S3DWBT(Tập 164)
http://www.fshare.vn/file/TJ2W0SK4NT(Tập 165)
http://www.fshare.vn/file/TYQCHX9F2T(Tập 166)
http://www.fshare.vn/file/TF25P5XW5T(Tập 167)
http://www.fshare.vn/file/TJP73YR86T(Tập 168)
http://www.fshare.vn/file/TD2WH9T2KT(Tập 169)
http://www.fshare.vn/file/TM92M1XZGT(Tập 170)
http://www.fshare.vn/file/TFK1A1C96T(Tập 171)
http://www.fshare.vn/file/T2SC9KJFYT(Tập 172)
http://www.fshare.vn/file/0AC1P2A941(Tập 173)
http://www.fshare.vn/file/HMWH4YO78T(Tập 174)
http://www.fshare.vn/file/TAMLQQQ8NC(Tập 175)
http://www.fshare.vn/file/3IGC7UDBBI(Tập 176)
http://www.fshare.vn/file/26AXZJAL5L(Tập 177)
http://www.fshare.vn/file/K33XZ1SWPV(Tập 178)
http://www.fshare.vn/file/B06ENB5SDC(Tập 179)
http://www.fshare.vn/file/B74IOEX44D(Tập 180)
Maiamgiadinh ( Tập 181-192)
Maiamgiadinh ( Tập 193-200)
Maiamgiadinh ( Tập 201-204)
Maiamgiadinh ( Tập 205-212)
Maiamgiadinh ( Tập 213-216)
Maiamgiadinh ( Tập 217-220)