Katy Perry
Pepsi & Billboard Summer Beats Concert Series (2012)

Lượt xem: 889
Katy Perry
Pepsi & Billboard Summer Beats Concert Series (2012)
, 5.0 out of 5 based on 1 rating
GD Star Rating
loading...

Katy Perry Pepsi & Billboard Summer Beats Concert Series 2012

Danh Sách Bài Hát:
1. Hot N Cold.
2. Teenage Dream.
3. Last Friday Night (T.G.I.F.).
4. I Kissed A Girl.
5. Part Of Me.
6. Wide Awake.
7. Firework.
8. California Girls.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về