Tình Ngang Trái
Forbidden Love (2012)

Lượt xem: 8 971
Tình Ngang Trái
Forbidden Love (2012)
, 3.3 out of 5 based on 4 ratings
GD Star Rating
loading...

Tình Ngang Trái : Forbidden Love (2012)

Đạo Diễn: Igor Sunara.
Kịch Bản: Kieu Chinh, Minh Ngoc Nguyen.
Diễn Viên: Ha Phuong, Andrew McCarthy and Richard Chamberlain.

Giới Thiệu:
Những mối tình chồng chéo, bình thường lẫn…bất thường trong một xã hội công nghiệp cuồng quay…


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về