Bảy Kỳ Quan Của Thế Giới Phật Giáo
Seven Wonders of the Buddhist World 720p (2011)

Lượt xem: 1 643
Bảy Kỳ Quan Của Thế Giới Phật Giáo
Seven Wonders of the Buddhist World 720p (2011)
, 5.0 out of 5 based on 2 ratings
GD Star Rating
loading...

Bảy Kỳ Quan Cảu Thế Giới Phật Giáo : Seven Wonders of the Buddhist World 720p (2011)

Giới Thiệu:
Seven Wonders of the Buddhist World – Bảy kỳ quan của thế giới Phật giáo. Phật giáo bắt đầu từ 2.500 năm khi thái tử Kiều tất la Thích ca Tất đạt đa đã đốn ngộ dưới cây bồ đề ở Ấn Độ. Ngày nay Phật giáo có hơn 350 triệu tín ngưỡng trên toàn thế giới với sự tăng trưởng hằng năm của tín đồ. Trong bộ Film này ta sẽ cùng nhà sử học Bettany Hughes tham quan bảy kỳ quan tuyệt đẹp của Phật giáo để có cái nhìn tổng quát về tín ngưỡng có từ cổ xưa này.

Bộ Film 75″ HD viếng thăm những kỳ quan tín ngưỡng tuyệt đẹp.

[/tab]

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về