TorchLight 1

Lượt xem: 1 015
GD Star Rating
loading...

TorchLight 1

Cấu hình tối thiểu :
Code:
* Windows 2000 or later ( chơi được trên Win 7 — đã test )
* x86-compatible 800MHz processor
* 512MB of RAM
* 400MB Hard Drive space
* DirectX-compatible 3D graphics with at least 64MB of addressable memory (such as an ATI Radeon 7200, NVIDIA GeForce 2, or Intel GMA 950)


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về