Microsoft Office 2010 Professional

Lượt xem: 5 968
Microsoft Office 2010 Professional , 5.0 out of 5 based on 2 ratings
GD Star Rating
loading...

Microsoft Office 2010 Professional

Yêu cầu cấu hình

500 MHz 32-bit or 64-bit processor or higher
· 256 MB of system memory or more
· 3 GB of available disk space
· 1024×768 or higher resolution monitor
· DVD-R/W Drive Support:

Hỗ trợ hệ điều hành

· Windows XP with Service Pack (SP) 3 (32-bit)
· Windows Vista with SP1 (32-bit or 64-bit)
· Windows Server 2003 R2 (32-bit or 64-bit)
· Windows Server 2008 with SP2 (32-bit or 64-bit)
· Windows 7 (32-bit or 64-bit)

Hướng dẫn crack:

1. Sử dụng 1 trong các key sau để tiến hành install office:

BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK

6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8

BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK

HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY

6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD

4DDJ8-DM67D-GJPT2-32H93-9MMWK

82DB6-BXG6H-QKBT6-3G42H-PPWM3

D34M3-3279D-HHPB3-DQPPQ-JHHFX

24PR2-JW928-QPKTK-CPD26-RYV3C

4JPCP-DJF9V-WX7PT-B9WX2-R47C6

7TF8R-933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM

6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD

2. Install xog thì tắt office đi và click : EZ-Activator.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về