[FFVNLT] Trường Bình Công Chúa
Perish In The Name Of Love (TVB-2003)

Lượt xem: 910
GD Star Rating
loading...
Tên tiếng Anh: Perish in the name of love
Tên gốc: Đế Nữ Hoa
Số tập: 32
Ngày thử trang phục: tháng 3/2002
Ngày phát sóng trên TVB: 24/3/2003
Ngày phát hành ở VN: 16/6/2003
Giám chế: Quảng Nghiệp Sinh (chuyên gia đàm phán, nữ cảnh sát, bốn chàng tài tử)
Đề tài: Lịch sử, Tình cảm, Cổ trang
Diễn viên:

Mã Tuấn Vỹ – Châu Thế Hiển
Xa Thi Mạn – Trường Bình
Quách Thiện Ni – Chiêu Nhân
Trần Hào – Sùng Trinh
Thiệu Mỹ Kỳ – Châu Hậu
Hướng Hải Lam – Trần Viên Viên
Đường Văn Long – Sở Thánh Khanh
Văn Tụng Nhàn – Lý Ngọc Nhàn
Ngụy Tuấn Kiệt – Ngô Tam Quế
Lưu Cẩm Linh – Điền Thể Điệp
Thái Tử Kiện – Vĩnh Vương
La Lạc Lâm – Châu Hưng
Bạch Nhân – Châu Lương thị
Lê Tuyên – Hoàng Thái Hậu
Lạc Đạt Hoa – Thang Bảo Huân
La Mãnh – Lý Tự Thành
Lưu Gia Huy – Điền Hoằng Ngộ
Lưu Giang – Châu Khuê
Lữ San – Châu Lâm thị
Huỳnh Đức Bân – Phúc vương
Thái Khang Niên – Vương Thừa Ân

Trường Bình Công Chúa (TVB-2003)

Nội dung:

Trường Bình (Xa Thi Mạn) và Chiêu Nhân (Quách Thiện Ni) là công chúa lá ngọc cành vàng, từ bé cùng với con quan đại thần là Châu Thế Hiển )Mã Tuấn Vỹ) chơi đùa và học hành trong hoàng cung

Thời gian dài Trường Bình và Thế Hiển cũng gặp lại nhau, nhưng bên cạnh Thế Hiển đã có Lý Ngọc Nhàn (Văn Tụng Nhàn). Cuối cùng, trải qua nhiều khó khăn, Thế Hiển cũng được thành duyên vói Trường Bình.
Ngày sắc phong phò mã cũng là ngày Thế Hiển vâng lệnh vua dẫn binh đánh giặc Mãn Thanh … Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế làm phản, Thế Hiển phải dẫn binh về kinh cần vương, bảo vệ đất nước tránh thù trong giặc ngoài … Lúc đó, Chiêu Nhân đem lòng yêu Thế Hiển nhưng không được đáp lại đã sắp đạt mưu sâu giết hại Trường Bình .

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,