Cuộc Chiến Trên Không
Fortress (2012)

Lượt xem: 1 219
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Mike Phillips
Thể loại: Action, Drama, War
Diễn viên: Bug Hall, Donnie Jeffcoat, Sean McGowan, Chris Owen
Kịch bản: Adam Klein
Năm sản xuất: 2012
Thời gian: 93 min
Đánh giá: 5.0/10 (theo IMDb)
Quốc gia: USA
Ngôn ngữ: English

Cuộc Chiến Trên Không : Fortress (2012)

Đạo Diễn: Mike Phillips.
Kịch Bản: Adam Klein.
Diễn Viên: Bug Hall, Donnie Jeffcoat, Sean McGowan, Chris Owen, Edward Finlay, Manu Intiraymi, John Laughlin, Howard Gibson, Joseph Williamson, Tony Elias, Tim Hade, Jeremy Ray Valdez, Jamie Martz, Mark Doerr, Matt Biedel.Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về