Uprising44:The Silent Shadows
SKIDROW PC 2012

Lượt xem: 1 136
GD Star Rating
loading...

Uprising44:The Silent Shadows – SKIDROW PC 2012

Giới Thiệu:
Cũng lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ hai như nhiều game khác, nhưng Uprising44: The Silent Shadows lại khai thác một nội dung mà chưa có game nào đề cập tới: cuộc chiến của những công dân Ba Lan ưu tú nhất – đại diện bởi lực lượng mang tên Warsaw Uprising của quân đội Ba Lan (Armia Krajowa hay Home Army) – với quân Đức Quốc Xã xâm lược (Nazhi Germany hay Third Reich). Đó là câu chuyện về The Silent Shadows – nhóm đặc điệm gồm 4 thành viên (đứng đầu là Jimmy) với nhiệm vụ đi trước dẫn đường, nhảy dù vào cơ sở của quân Đức, sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tìm kế sách đối phó với kẻ thù. The Silent Shadows chỉ là những nhân vật hư cấu, nhưng được đặt vào những sự kiện có thật, như vụ tấn công giành quyền kiểm soát bưu điện trung tâm, hay vụ đột kích Trường Đại học Warsaw (Warsaw University).

Click vào liên kết bên dưới để tải về
Uprising44.The.Silent.Shadows-SKIDROW