Music Bank In Hong Kong

Lượt xem: 586
GD Star Rating
loading...

Music Bank In Hong Kong

NTracklist Full Show
Part 1
01 MBLAQ – It’s War
02 MBLAQ – Oh Yeah
03 F(x) – Hot summer
04 F(x) – Danger
05 F(x) – Electric Shock
06 Paradise – BEAST
07 IU – U & I
08 IU – Hey
09 IU – Good day
10 CNBlue – I’m aloner
11 CNBlue – LOVE
12 CNBlue – Hey You

Part 2
13 MBLAQ ft IU- Rainism
14 Infinite – BTD
15 Infinite – Be Mine
16 Infinite – The Chaser
17 Wonder Girls – Tell Me
18 Wonder Girls – Nobody
19 Wonder Girls – Like This
20 F(x) – Tian Mi Mi
21 Yong Hwa – Try to remember
22 Beast – Shock
23 Beast – Beautiful
24 TVXQ – Why
25 TVXQ – The Way U Are
26 TVXQ – Mirotic
27 TVXQ – Maximum
28 All – Arirang
29 All – Run to you

Click vào liên kết bên dưới để tải về
[Kpop-Zone].Music.Bank.In.Hong.Kong.P1.KITES.VN
[Kpop-Zone].Music.Bank.In.Hong.Kong.P2.KITES.VN