Ác Mộng Ẩn Mình
Pretty Little Liars (Seaon 1-3) (2012)

Lượt xem: 955
Ác Mộng Ẩn Mình
Pretty Little Liars (Seaon 1-3) (2012)
, 4.0 out of 5 based on 1 rating
GD Star Rating
loading...

Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 1-3) (2012)

Các diễn viên chính
Troian Avery Bellisario … Spencer
Ashley Benson … Hanna
Holly Marie Combs … Ella Montgomery
Lucy Hale … Aria Montgomery
Shay Mitchell … Emily Fields

Nội dung
Năm người bạn cùng chơi thân: Spencer, Aria, Hanna, Emily và Alison hẹn vào một đêm mưa gió cùng chia sẻ những bí mật thầm kín của nhau, nhưng rồi Alison, cũng trong đêm đó, đã biến mất một cách kỳ lạ. Lạ kỳ hơn khi một năm sau, từng người trong số bốn người còn lại nhận được những tin nhắn đe doạ từ một người ký tên là “A”, một người biết tất cả về bọn họ. Đột ngột, những bí mật của họ, từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện lớn nhất, ngay cả điều thầm kín nhất dường như không còn là bí mật nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những bí mật của họ bị tiết lộ? Họ sẽ phải đoàn kết với nhau để tồn tại, nhưng liệu họ có thật sự tin tưởng lẫn nhau không?

Click vào liên kết bên dưới để tải về
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 1) HD (Hardsub Việt) (22 Tập)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 2) HD (Hardsub Việt) (25 Tập)
Click vào liên kết bên dưới để tải về
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 1)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 2)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 3)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 4)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 5)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 6)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 7)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 8)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 9)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 10)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 11)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 12)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 13)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 14)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 15)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 16)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 17)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 18)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 19)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 20)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 21)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 22)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 23)
Ác Mộng Ẩn Mình: Pretty Little Liars (Seaon 3) HD (Hardsub Việt) (Tập 24 END)