Tranh Quyền Đoạt Vị
The Greatness Of A Hero (TVB 2012) (20 tập)

Lượt xem: 684
GD Star Rating
loading...

Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (TVB)

Vào thời Võ chu, tể tướng Địch Nhân Kiệt (Trịnh Tắc Sỹ đóng) là một vị quan nổi tiếng cương chính liêm minh. Ông được nữ vương Võ Tắc Thiên (Trần Tú Châu đóng) hết lòng tin cẩn và được người đời tôn kính phong là “thanh thiên”.

Cháu trưởng của Võ Hậu, Võ Thừa Tự (Lê Diệu Tường đóng) là một kẻ vô cùng hiểm độc và ích kỷ, luôn chực chờ cơ hội để hãm hại Địch đại nhân hòng chiếm đoạt ngôi thái tử.

Để thực hiện âm mưu của mình, y vu khống Địch Nhân Kiệt cấu kết với phu quân của tiểu muội ông – Địch Thanh Loan (Liêu Bích Nhi đóng) – là Tống Đình Ngọc (Trần Cẩm Hồng đóng) mưu đồ tạo phản nhằm soán ngôi Võ hậu. Điêu đứng trước thủ đoạn hèn hạ của kẻ thù cộng với việc Võ hậu bị Thừa Tự xúi giục, cả nhà lớn nhỏ của Địch gia bị tống giam vào ngục chờ ngày xét xử.

May mắn thay, Địch Nhân Kiệt thoát được ngục tù trong lúc triều đình nhiễu nhương. Tuy nhiên, Võ Thừa Tự dọa sẽ giết nhị phu nhân của ông là Tào Nguyệt (Quách Thiện Ni đóng) để uy hiếp ông. Bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, một người quang minh chính đại liêm khiết như Địch Nhân Kiệt sẽ xử trí ra sao trước thế lực hắc ám lẩn khuất trong bóng tối?

Diễn viên.
Lê Diệu Tường – Võ Thừa Tự
Trịnh Tắc Sĩ – Địch Nhân Kiệt
Lý Hương Cầm – An Liễu Mai
Trần Cẩm Hồng – Tống Đình Ngọc
Quách Thiện Ni – Tào Nguyệt
Liêu Bích Nhi – Địch Thanh Loan
Đường Ninh – Thượng Quan Uyển Nhi
Trần Tú Châu – Võ Tắc Thiên

Click vào liên kết bên dưới để tải về
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 1
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 2
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 3
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 4
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 5
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 6
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 7
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 8
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 9
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 10
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 11
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 12
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 13
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 14
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 15
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 16
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 17
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 18
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 19
Tranh Quyền Đoạt Vị (2012) (FFVN lồng tiếng ) Tập 20 End
Pass: ivantran127