A Bridge Too Far (1977)

Lượt xem: 518
A Bridge Too Far (1977), 1.0 out of 5 based on 1 rating
GD Star Rating
loading...
A Bridge Too Far (1977)

A Bridge Too Far (1977)

Nội dung:

Sun-young là một DJ phát thanh nổi tiếng với nhiều người hâm mộ chương trình n
Phim lấy bối cảnh cuối cuộc thế chiến thứ hai. Quân Đức đã mất phần lớn lãnh thổ nước Pháp, và lực lượng quân Đồng Minh đã quyết định là sẽ tấn công cú chót. Quân Đồng Minh dự định thả hàng nghìn lính nhảy dù xuống Hà Lan và trấn giữ một vài vị trí trọng yếu ở đó, cho đến khi lực lượng yểm trợ đến. Điểm quan trọng nhất là cây cầu Arnhem. Một khi bị trấn giữ, cây cầu sẽ khóa mọi sự yểm trợ từ phía Tây Đức.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về