Kenny G Collection

Lượt xem: 1 417
GD Star Rating
loading...

Kenny G

Kenny G.: Kenneth Gorelick
Sinh nhật:5 tháng sáu 1956
Nơi sinh: Seattle, Mỹ

Giải thưởng: Giải thưởng Grammy trong năm 1992, Giải thưởng Âm nhạc Mỹ, Giải thưởng Âm nhạc thế giới năm 1994

1982 Kenny G
1985 Gravity
1986 Duotones
1989 Live
1992 Breathless
1996 The Moment
1999 Classics In The Key Of G
2000 Faith
2002 Paradise
2002 Wishes
2003 Ultimate Kenny G
2004 At Last… The Duets Album
Jasmine Flower

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về