Mass Effect 3-RELOADED [Full ISO/RPG/2012]

Lượt xem: 820
GD Star Rating
loading...
“]

Mass Effect 3-RELOADED [Full ISO/RPG/2012

OS – Windows XP SP3/Vista SP1, Win 7

*Supported chipsets: NVIDIA 7900 or better; ATI X1800 or better. Please note that NVIDIA GeForce 9300, 8500, 8400, and 8300 are below minimum system requirements, as are AMD/ATI Radeon HD3200, HD3300, and HD4350. Updates to your video and sound card drivers may be required.

OS – Windows XP SP3/Vista SP1, Win 7
CPU – 2.4 GHz Intel Core 2 Duo (equivalent AMD CPU)
RAM – 2GB for XP / 4GB RAM for Vista/Win 7
Disc Drive – 1x speed
Hard Drive – 25 GB of free space
Video – AMD/ATI Radeon HD 4850 512 MB or greater, NVidia GeForce 9800 GT 512 MB or greater
Sound – DirectX 9.0c compatible

============================================

1. Giải nén
2. Khi ra đĩa hoặc dùng chương trình giả lập mount file iso.
3. Cài đặt game.
4. Copy toàn bộ crack trong folder \Crack trên 1 trong 2 dvd (cái nào cũng được)
vào folder \Binaries\Win32\ bên trong thư mục cài game
5. Chúc bạn chơi game vui vẻ
Nhớ là skip tất cả các message mà EA hỏi download DLC
6. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!

Click vào liên kết bên dưới để tải về
Mass Effect 3-RELOADED [Full ISO/RPG/2012]
Pass: weattseat