Bộ Sưu Tập Cải Lương Hồ Quảng (Vũ Linh – Phượng Mai – Kim Tử Long) (DVD ISO)

Lượt xem: 25 281
Bộ Sưu Tập Cải Lương Hồ Quảng (Vũ Linh - Phượng Mai - Kim Tử Long) (DVD ISO), 3.0 out of 5 based on 21 ratings
GD Star Rating
loading...

Bộ Sưu Tập Cải Lương Hồ Quảng khá hoành tráng do các nghệ sĩ cải lương danh tiếng tham gia như: Vũ Linh, Phượng Mai, Kim Tử Long.

1.- LƯU KIM ĐÍNH – Vũ Linh, Phượng Mai
2.- TỨ TUẤN ĐĂNG KHOA – Vũ Linh, Phượng Mai – Disc 01
TỨ TUẤN ĐĂNG KHOA – Vũ Linh, Phượng Mai – Disc 02
3.- PHÀN LÊ HUÊ PHÁ HỒNG THỦY TRẬN – Vũ Linh, Ngọc Huyền
4.- TIẾT ĐINH SAN CẦU PHÀN LÊ HUÊ – Vũ Linh, Ngọc Huyền
5. VƯƠNG THÚY KIỀU – Vũ Linh, Thoại Mỹ
6.- THẤT TINH MAI – Vũ Linh, Tài Linh
7.- SONG NỮ LOẠN VIÊN MÔN – Vũ linh, Phượng Mai, Kim Tử Long
8.- DƯƠNG GIA TƯỚNG – Vũ Linh, Hoài Thanh – Disc 01
DƯƠNG GIA TƯỚNG – Vũ Linh, Hoài Thanh – Disc 02
9.- XỬ BÁ ĐAO TỪ HẢI THỌ – Vũ Linh, Ngọc Huyền – Part 01
XỬ BÁ ĐAO TỪ HẢI THỌ – Vũ Linh, Ngọc Huyền – Part 02
10.- LA THÔNG TẢO BẮC (CÔNG CHÚA ĐỒ LƯ) – Vũ Linh, Tài Linh
11.- LƯƠNG SƠN BÁ – CHÚC ANH ĐÀI (Vũ Linh, Tài Linh)
12.- BỤI MỜ ẢI NHẠN – Ngọc Huyền, Kim Tử Long
13.- VỀ ĐẤT KINH CHÂU
14.- SAN HẬU (CŨ) – Vũ Linh, Phượng Liên
15. SAN HẬU (MỚI)- Vũ Linh, Thoại Mỹ, Kim Tử Long – Disc 01
SAN HẬU (MỚI)- Vũ Linh, Thoại Mỹ, Kim Tử Long – Disc 02
16.- TRẢM TRIỆU KHẢI – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Kim Tử Long
17.- TỨ HỶ LÂM MÔN – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Kim Tử Long
18. PHỤNG NGHI ĐÌNH – Tài Linh, Kim Tử Long
19. CON GÁI MẠNH LỆ QUÂN
20.- TRÂM HOA MAI – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ 3DVDs) – Disc 01
TRÂM HOA MAI – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ 3DVDs) – Disc 02
TRÂM HOA MAI – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ 3DVDs) – Disc 03
21.- HOA ĐỘC TRONG VƯỜN – Lệ Thủy, Thoại Mỹ
22.- BỨC NGÔN ĐỒ ĐẠI VIỆT – Thanh Tòng, Kim Tử Long
23.- LÁ CHẮN BIÊN THÙY – Kim Tử Long, Thoại Mỹ
24.- PHỤNG KIỀU LÝ ĐÁNG – Vũ Linh, Ngọc Huyền
25.- MÁU NHUỘM CHIẾN BÀO HỒNG – Vũ Linh, Phượng Mai, Kim Tử Long (VCD)
26.- HỚN ĐẾ BIỆT CHIÊU QUÂN – Kim Tử Long, Phượng Mai(2DVDs) – Disc 01
HỚN ĐẾ BIỆT CHIÊU QUÂN – Kim Tử Long, Phượng Mai(2DVDs) – Disc 02
27.- LƯU KIM ĐÍNH – Ngọc Huyền, Kim Tử Long
28.- PHÀN LÊ HUÊ PHÁ NGŨ LONG TRẬN – Vũ Linh, Tài Linh(2DVDs) – Disc 01
PHÀN LÊ HUÊ PHÁ NGŨ LONG TRẬN – Vũ Linh, Tài Linh(2DVDs) – Disc 02
29.- HỒNG LÂU MỘNG (SONG NGỌC) – Phượng Mai, Kim Tử Long
30.- BAO CÔNG XỬ ÁN ANH EM SONG SINH – Vũ Linh, Kim Tử Long, Thoại Mỹ[/down]