Chinese Instrument Collection Of PiPa (Lossless)

Lượt xem: 1 397
GD Star Rating
loading...

Đây là một bộ tuyển tập hòa tấu cực hay! Nhạc cụ chính trong bộ sưu tập là đàn Tì bà nghe rất tuyệt, rất thích hợp để thư giãn.
Click vào liên kết bên dưới để tải về
塞上曲-俞良模琵琶独奏 (On the Frontiers)
梅花三弄-吕培原琵琶独奏 (Three Variations of Plum Blossom)
漂-陈音琵琶独奏 (Riding on the Current)
琵琶行-王超惠琵琶专辑 (Story behind the Pipa)
花木兰-杨靖琵琶独奏专辑 (HUA Mu-lan)
祁连狂想-杨靖琵琶专辑 (QiLian Rhapsody)
琵琶行-王正平琵琶独奏专辑 Story Behind the Pipa
劉德海音樂人生50年 (LIU De Hai 50 Years in Music) 3CD
琵琶类-王范地琵琶艺术 (WANG Fan-di – The Ait of Pipa)
草原小姐妹-张强琵琶独奏(The Little Sisters on the Prairie)
龟兹舞曲-杨静琵琶作品专辑 (Dance Along The Old Silk Road)