Lionel Messi HD Goals Collection

Lượt xem: 940
GD Star Rating
loading...
Lionel Messi HD Goals Collection

Lionel Messi HD Goals Collection

Hãy cùng chiêm ngưỡng hàng loạt pha ghi bàn đẹp mắt và siêu đẳng cấp của truyền nhân Maradona, và người ấy không ai khác hơn chính là Lionel Messi.

2009-2010

Click vào liên kết bên dưới để tải về
Copa Del Rey
FIFA CWC – Part 01
FIFA CWC – Part 02
Friendly – Part 01
Friendly – Part 02
La Liga
UEFA Champions League – Part 01
UEFA Champions League – Part 02
UEFA Champions League – Part 03
UEFA Champions League – Part 04
UEFA Champions League – Part 05
UEFA Champions League – Part 06
UEFA Champions League – Part 07
UEFA Champions League – Part 08

2010-2011
Click vào liên kết bên dưới để tải về
Bonus – Argentina – Part 01
Bonus – Argentina – Part 02
Copa Del Rey – Part 01
Copa Del Rey – Part 02
Copa Del Rey – Part 03
Copa Del Rey – Part 04
Copa Del Rey – Part 05
Copa Del Rey – Part 06
Copa Del Rey – Part 07
Copa Del Rey – Part 08
La Liga
Supercup Spain – Part 01
Supercup Spain – Part 02
Supercup Spain – Part 03
UEFA Champions League – Part 01
UEFA Champions League – Part 02
UEFA Champions League – Part 03
UEFA Champions League – Part 04
UEFA Champions League – Part 05
UEFA Champions League – Part 06
UEFA Champions League – Part 07
UEFA Champions League – Part 08
UEFA Champions League – Part 09
UEFA Champions League – Part 10
UEFA Champions League – Part 11
UEFA Champions League – Part 12
UEFA Champions League – Part 13