Network (1976)

Lượt xem: 196
GD Star Rating
loading...
Network (1976)

Network (1976)

Năm 1975 là năm các tin tặc tấn công bằng các công cụ lập trình mạng tin tức hàng đêm và cấu trúc công ty của mạng lưới truyền hình TV là nơi bọn chúng nhắm đến. Tuy nhiên sau đó bọn khủng bố thấy cách này ảnh hưởng đến vận mệnh của Beale, đồng nghiệp của mình (Max Schumacher và Diana Christensen), và mạng lưới họ đang điều hành nên đã công bố những bí mật mờ ám đằng sau tập đoàn truyền thông TV.
Click vào liên kết bên dưới để tải về
Network (1976) – 720p
Sub Eng