Instrumental Music Collection (APE/FLAC/WAV)

Lượt xem: 9 659
GD Star Rating
a WordPress rating system
Instrumental Music Collection (APE/FLAC/WAV)

Instrumental Music Collection (APE/FLAC/WAV)

Bộ sưu tập số lượng khá lớn những album nhạc hòa tấu của nhiều lọai nhạc cụ khác nhau như: Guitar, Flute, Đàn Tranh, Sáo, Nhị Bầu, Piano, Violin…
Click vào liên kết bên dưới để tải về
Anne-Sophie Mutter – 2008 (Bach Violin) – Part 01
Anne-Sophie Mutter – 2008 (Bach Violin) – Part 02
Chen Xiao Ping – An All Night Don’t Sleep Vol.1 (2005)
Chen Xiao Ping – An All Night Don’t Sleep Vol.2 (2007)
Chen Xiao Ping – An All Night Don’t Sleep Vol.3 (2007)
Chen Xiao Ping – An All Night Don’t Sleep Vol.4 (2008)
Guitar Romantic – Vol.2 (2003) – Part 01
Guitar Romantic – Vol.2 (2003) – Part 02
China – Hòa Tấu Đàn Tì Bà (1994)
China – Hòa Tấu Đàn Tranh (1995)
Sáo Trúc – Hồng Lâu Mộng(2005) – Part 01
Sáo Trúc – Hồng Lâu Mộng(2005) – Part 02
Sáo Trúc – Hồng Lâu Mộng(2005) – Part 03
Huang Jiang Qin – Erhu What Favor – Part 01
Huang Jiang Qin – Erhu What Favor – Part 02
Huang Jiang Qin – Golden String (2009) – Part 01
Huang Jiang Qin – Golden String (2009) – Part 02
Huang Jiang Qin – Jin Qu Erhu Ban (2009) – Part 01
Huang Jiang Qin – Jin Qu Erhu Ban (2009) – Part 02
Huang Jiang Qin – Jin Qu Erhu Ban (2009) – Part 03
Huang Jiang Qin – One Go (2005) – Part 01
Huang Jiang Qin – One Go (2005) – Part 02
Huang Jiang Qin – Yan Hu (2007) – Part 01
Huang Jiang Qin – Yan Hu (2007) – Part 02
Huang Jiang Qin – Yesterday Once More (2005) – Part 01
Huang Jiang Qin – Yesterday Once More (2005) – Part 02
Huang Jiang Qin – Yesterday Once More (2005) – Part 03
Julian Bream – Popular Classics for Spanish Guitar (2006) – Part 01
Julian Bream – Popular Classics for Spanish Guitar (2006) – Part 02
Kim Tuấn Guitar – Tình Khúc Trịnh Công Sơn – Gọi Tên Bốn Mùa (2010) – Part 01
Kim Tuấn Guitar – Tình Khúc Trịnh Công Sơn – Gọi Tên Bốn Mùa (2010) – Part 02
Nguyễn Thanh Thủy & Jakob Riis – Tranh Improvisation (2010)
VA – Master of the Guitar – 34 Guitar Masterpieces (2002)
VA – Master of the Guitar – 34 Guitar Masterpieces (2002)
VA – Master of the Guitar – 34 Guitar Masterpieces (2002)
VA – Relax Music – Bamboo – Part 01
VA – Relax Music – Bamboo – Part 02
VA – Relax Music – Chrysanthemum – Part 01
VA – Relax Music – Chrysanthemum – Part 02
VA – Relax Music – Orchid – Part 01
VA – Relax Music – Orchid – Part 02
VA – Relax Music – Plum – Part 01
VA – Relax Music – Plum – Part 02
Yanni – Truth of Touch (2011)
Zhang Yong Zhi & Friends – Stroll With The Moon (2010) – Part 01
Zhang Yong Zhi & Friends – Stroll With The Moon (2010) – Part 02
(Acoustic Guitar) In Tune – Acoustic Moods (2008)
Meng Xiao Xu – Inebriation In Erhu (2007)
Francisco Garcia – Romantic Guitar Hits (1993)
Claude Ciari – The Royal Guitar Ensemble – Golden Guitar (2004) – Part 01
Claude Ciari – The Royal Guitar Ensemble – Golden Guitar (2004) – Part 02
Guitar Serenade – Mild Mood – Rhythm Of The Rain – Part 01
Guitar Serenade – Mild Mood – Rhythm Of The Rain – Part 02
Guitar Serenade – Romantic Mood – Roses Are Red – Part 01
Guitar Serenade – Romantic Mood – Roses Are Red – Part 02
Guitar Serenade – Serene Mood – Over The Rainbow – Part 01
Guitar Serenade – Serene Mood – Over The Rainbow – Part 02
Guitar Serenade – Soft Mood – Love Me Tender – Part 01
Guitar Serenade – Soft Mood – Love Me Tender – Part 02
Guitar Serenade – Warm Mood – Magic Is The Moonlight – Part 01
Guitar Serenade – Warm Mood – Magic Is The Moonlight – Part 02
Michael Chapdelaine – Romantic Guitar – Killing Me Softly (1996)
Michael Chapdelaine – Romantic Guitar – Love Me Tender (1996)
VA – Romantic Guitar (2002) – Part 01
VA – Romantic Guitar (2002) – Part 02
VA – The Ultimate Classical Guitar Album (2CD) (2008)
Xiao Ping – GOD Of Guitar (2009)
Cheng Jing – Beautiful Woman Zheng – Part 01
Cheng Jing – Beautiful Woman Zheng – Part 02
Duan Yin Ying – Country Music Drunk Zheng (2011) – Part 01
Duan Yin Ying – Country Music Drunk Zheng (2011) – Part 02
Duan Yin Ying – Country Music Drunk Zheng (2011) – Part 03
Duan Yin Ying – Qin Qian Mei Ren Yin (2006)
Heying – Ying Ying’s Language Of Flowers (2008)
VA – Về Quê – Vol1 – Hòa Tấu Đàn Tranh – Bầu – Sáo – Nhị (2006)
VA – Về Quê – Vol2 – Hòa Tấu Đàn Tranh – Bầu – Sáo – Nhị (2007)
VA – Về Quê – Vol3 – Hòa Tấu Đàn Tranh – Bầu – Sáo – Nhị (2007)
VA – Về Quê – Vol4 – Hòa Tấu Đàn Tranh – Bầu – Sáo – Nhị (2007)
VA – Melody Of Gourd Pipe (2006)
Various Artists – Lover’s Romance – A Gift Of Romance For Lovers (13 Albums) (2001 – 2008)
(New Age) VA – Nature Music Selection – Wind, Flower, Snow, Moon (Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt) (4CD) (2001)
(New Age Piano) Chamras Saewataporn – Soft & Easy For Relaxing (2000) – Part 02
(New Age Piano) Chamras Saewataporn – Soft & Easy For Relaxing (2000) – Part 02
(Piano) Audiophile Piano Love Songs – Part 01
(Piano) Audiophile Piano Love Songs – Part 02
(Piano) The Most Lyrical – Piano Music I (2010) – Part 01
(Piano) The Most Lyrical – Piano Music I (2010) – Part 02
(Piano) The Most Lyrical – Piano Music II (2011)
(Piano) Various Artists – The Best Of Piano (2009)
(Piano) Wang Wei – Love Songs On The Piano (European & American Classics) (2010) – Part 01
(Piano) Wang Wei – Love Songs On The Piano (European & American Classics) (2010) – Part 02
(Piano) Yang Liang – Dream Piano (2010) – Part 01
(Piano) Yang Liang – Dream Piano (2010) – Part 02
(Pipa) Miao Xiaozheng – 12 Girl of The Red Chamber (2006) – Part 01
(Pipa) Miao Xiaozheng – 12 Girl of The Red Chamber (2006) – Part 02
(Pipa) Miao Xiaozheng – Sheng Se (2004) – Part 01
(Pipa) Miao Xiaozheng – Sheng Se (2004) – Part 02
(Pipa) Zhao Cong – New Talks Of Pipa (2010) – Part 01
(Pipa) Zhao Cong – New Talks Of Pipa (2010) – Part 02
(Guitar) VA – Essential Guitar – 33 Guitar Masterpieces (2002) (2 CD) – Part 01
(Guitar) VA – Essential Guitar – 33 Guitar Masterpieces (2002) (2 CD) – Part 02