[FFVNLT] Cô Gái Đồ Long
The Heaven Sword And The Dragon Sabre (TVB-1986)

Lượt xem: 3 226
[FFVNLT] Cô Gái Đồ Long
The Heaven Sword And The Dragon Sabre (TVB-1986)
, 3.7 out of 5 based on 3 ratings
GD Star Rating
loading...

Tên tiếng Anh: The Heaven Sword And The Dragon Sabre
Tên tiếng Hoa: 倚天屠龍記
Tên gốc: Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Số tập: 40
Nhà sản xuất: TVB
Giám chế: Vương Thiên Lâm
Kịch bản: Kim Dung
Audio: FFVN lồng tiếng, USLT
Diễn viên:
Lương Triều Vỹ – Trương Vô Kỵ
Lê Mỹ Nhàn – Triệu Mẫn
Đặng Tụy Văn – Chu Chỉ Nhược
Nhậm Đạt Hoa – Trương Thúy Sơn
Trịnh Du Linh – Ân Tố Tố
Tăng Giang – Tạ Tốn
Thiệu Mỹ Kỳ – Tiểu Siêu
Bào Phương – Trương Tam Phong

Cô Gái Đồ Long (1986) (TVB) (USLT) (10 DVDs ISO)

Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)

Nội dung:

Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ. Trương Vô Kỵ :may mắn học được Cửu dương thần công và Càn khôn đại nã di tâm pháp nên thống lĩnh được võ lâm. Trương Tam Phong :tên thật là Trương Quân Bảo, lúc nhỏ là đệ tử của sư Giác Viễn ở chùa Thiếu Lâm, luyện được Cửu dương thần công, về sau sáng lập ra phái Võ Đang. Theo như trong phim, ông khuyên Trương Vô Kỵ rằng “Vạn vật không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ có lòng người hay thay đổi, lúc thì cảm thấy đúng, lúc thì cảm thấy sai. Do vậy làm gì để không thẹn với lòng là được.” Các đại đệ tử gồm có Tống Viễn Kiều, Du Liên Chi, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc.

Triệu Mẫn :quận chúa Mông Cổ, con gái Nhữ Dương Vương, người yêu của Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược :người yêu Trương Vô Kỵ, sau trở thành giáo chủ phái Nga Mi. Tiểu Siêu : con gái của Kim Hoa Bà bà, người yêu Trương Vô Kỵ, sau là thánh nữ của Tổng đoàn Minh giáo Ba Tư.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về


Tập 1: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 2: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 3: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 4: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 5: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 6: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 7: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 8: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 9: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 10: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 11: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 12: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 13: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 14: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 15: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 16: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 17: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 18: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 19: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 20: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 21: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 22: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 23: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 24: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 25: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 26: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 27: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 28: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 29: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 30: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 31: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 32: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 33: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 34: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 35: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 36: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 37: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 38: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 39: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)
Tập 40 end: Cô Gái Đồ Long (TVB-1986)

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,