Battle of the Bulge (1965)

Lượt xem: 436
GD Star Rating
loading...
Battle of the Bulge (1965)

Battle of the Bulge (1965)

Phim kể về 1 trận đánh có ý nghĩa kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2 ở châu Âu. Đó là trận đánh diễn ra vào tháng 12/1944. Tham gia trận đánh là 1 nhóm những binh sĩ can đảm, mạnh mẽ – những người đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định số phận của quốc gia. Dẫn đầu những người lính này là trung uý Kiley.
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về