Inside Planet Earth (2009)

Lượt xem: 761
GD Star Rating
loading...
Inside Planet Earth (2009)

Inside Planet Earth (2009)

Con người đã khám phá ra rằng mặt trăng cách trái đất tới 1/4 triệu dặm và hơn 99% của Trái đất vẫn chưa được khám phá. Nhưng đường biên giới cuối cùng không phải nằm ở bề mặt dưới của quả địa cầu. Ta biết gì về Trái đất ta đang sống? Quả bóng xoay khổng lồ bằng đá. Thực tế là một điều bất thường đang diễn ra sâu trong Trái đất. Các thế lực mạnh mẽ, các quá trình bí ẩn đang diễn ra bên dưới chân ta hàng ngàn kilomet. Không có chúng, cuộc sống trên Trái đất không tồn tại. Bí ẩn sự sống trên Trái đất nằm sâu bên trong. Để hiểu cách thức và lý do, chúng ta cần mở Trái đất ra, và đi xuống tận tâm Trái đất. Với sự trợ giúp của các hiệu ứng tuyệt vời, những gì bên trong chưa được khám phá của Trái Đất được mở ra, cho ta một cái nhìn không thể tin nổi. Từ sáng vỉa quặng sắt tinh khiết, mỏ kim cương lấp lánh đến từ trường bảo vệ chúng ta an toàn trước bức xạ chết người từ không gian.
Click vào liên kết bên dưới để tải về
Inside Planet Earth (2009) 720p
Pass: pub.vn
Thẻ: ,