7 Bộ Phim Tài Liệu Quân Sự Mỹ Về Máy Bay, Tàu Chiến, Xe Tăng (PĐVN)

Lượt xem: 1 412
7 Bộ Phim Tài Liệu Quân Sự Mỹ Về Máy Bay, Tàu Chiến, Xe Tăng (PĐVN), 5.0 out of 5 based on 2 ratings
GD Star Rating
loading...
7 Bộ Phim Tài Liệu Quân Sự Mỹ Về Máy Bay, Tàu Chiến, Xe Tăng (PĐVN)

7 Bộ Phim Tài Liệu Quân Sự Mỹ Về Máy Bay, Tàu Chiến, Xe Tăng (PĐVN)

Bộ sưu tập nhỏ về vũ khí quân sự của Mỹ bao gồm: Máy Bay, Xe Tăng, Tài Chiến, qua film chúng ta có thể thấy phần nào sự phát triển vượt bậc về khí tài quân sự của người Mỹ .

 

Click vào liên kết bên dưới để tải về
1. Discovery HD Secrets of Future Air Power
2. Fighter Pilot (2004)
3. Helicopter Wars Duel In The Desert
4. Inside Super Carrier
5. Sniper Inside the Crosshairs (2010)
6. Super Carrier Uss Ronald Regan
7. Ultimate Structures Super Copter
Pass: pub.vn
Thẻ: ,