Twins – 人人彈起 – Everyone Bounces Up (2010)

Lượt xem: 478
GD Star Rating
loading...
Twins - Everyone Bounces Up (2010)

Twins - Everyone Bounces Up (2010)

Artist: Twins
Album: Everyone Bounces Up
Release Date: 29 March 2010
Label: EEG
Type: Compilation
Genre: Cantopop

Track Listing:

CD 1
01. 人人彈起 (新歌)
02. 眼紅紅
03. 風箏與風
04. 戀愛大過天
05. 飲歌
06. 下一站天后
07. 愛情當入樽
08. 千金
09. 雙失情人節
10. 女人味
11. 救生圈
12. 女校男生
13. Ichiban興奮
14. 明愛暗戀補習社
15 冬令時間
16 見習愛神

CD 2
01. 成長 (新歌)
02. 我們的紀念冊
03. 熱浪假期
04. 一時無兩
05. 大浪漫主義
06. 多謝失戀
07. 零4好玩
08. 亂世佳人
09. 黑色喜劇
10. 你不是好情人
11. 士多啤梨蘋果橙
12. 夏日狂嘩
13. 森巴皇后
14. 大紅大紫
15. 精選
16. 丟架

Click vào liên kết bên dưới để tải về
Twins – Everyone Bounces Up (2010) [FLAC]
Thẻ: